BẤT ĐỘNG SẢN LONG AN > Nhà ở-Đất ở > NHÀ 1 LẦU 1 TRỆT – SỔ HỒNG

NHÀ 1 LẦU 1 TRỆT – SỔ HỒNG

𝐍𝐇𝐀̀ 𝟏 𝐓𝐑𝐄̣̂𝐓 𝟏 𝐋𝐀̂̀𝐔 𝐒𝐎̂̉ 𝐇𝐎̂̀𝐍𝐆 𝐑𝐈𝐄̂𝐍𝐆.
Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐊𝐡𝐮 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐘𝐞̂𝐧, 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐚̂́𝐧 𝐂𝐚̂̀𝐧 𝐆𝐢𝐮𝐨̣̂𝐜, 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐂𝐚̂̀𝐧 𝐆𝐢𝐮𝐨̣̂𝐜, 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐀𝐧
✅𝐃𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐬𝐨̂̉: 𝟓𝟗𝐦², 𝐒𝐎̂̉ 𝐇𝐎̂̀𝐍𝐆 𝐑𝐈𝐄̂𝐍𝐆.
…..Gía bán : 1 tỷ 400tr…..
𝐊𝐞̂́𝐭 𝐜𝐚̂́𝐮: 𝟏 𝐭𝐫𝐞̣̂𝐭 𝟏 𝐥𝐚̂̀𝐮, 𝟐 phòng ngủ – 𝟐 𝐖𝐂, 𝐜𝐨́ 𝐛𝐚𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠, 𝐬𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐫𝐚̀𝐨 𝐛𝐚𝐨 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐡.
✅𝐍𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐚̂́𝐧, đ𝐨̂́𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐘𝐞̂𝐧. 𝐌𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐚̀ đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐞 𝐛𝐚 𝐠𝐚́𝐜. 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐐𝐋𝟓𝟎 𝐜𝐡𝐢̉ 𝟓𝟎𝐦, 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐂𝐚̂̀𝐧 𝐆𝐢𝐮𝐨̣̂𝐜 𝟏𝟎𝟎𝐦
🌿 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐢́𝐜𝐡: 𝐁𝐚́𝐧 𝐤𝐢́𝐧𝐡 𝟓𝟎𝟎𝐦 𝐜𝐨́ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̣𝐜, 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̂𝐧, 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐚̆𝐧 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠, 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣. 𝐃𝐚̂𝐧 𝐜𝐮̛ đ𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐮́𝐜, 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐋𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̉ 𝟏𝟐𝐤𝐦 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐥𝐞̂𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐇𝐂𝐌.
 LH : 𝟬𝟵𝟯𝟮 𝟳𝟵 𝟰𝟵 𝟳𝟵 𝐀.𝐓𝐡𝐚̣̂𝐭
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BĐS PHÚ TÂN PHƯỚC
-Địa chỉ: QL 50, Khu Phố Tân Xuân, Thị trấn. Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.
-Phone: 0932 79 49 79

-FB:

https://www.facebook.com/groups/301208637958720/

Call Now