Hiển thị tất cả 2 kết quả

Đ𝐀̂́𝐓 𝐋𝐔́𝐀 𝐇𝐀𝐈 𝐌𝐀̣̆𝐓 𝐓𝐈𝐄̂̀𝐍 Đ𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐔̛́ 𝐏𝐇𝐈́𝐀 Địa chỉ: 𝐚̂́𝐩 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠, 𝐱𝐚̃ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐇𝐚̣̂𝐮, 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐂𝐚̂̀𝐧 𝐆𝐢𝐮𝐨̣̂𝐜, 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐀𝐧. Tổng diện tích : 𝟏𝟎𝟓𝟎𝐦². PHÁP LÝ : 𝐒𝐎̂̉ 𝐇𝐎̂̀𝐍𝐆 𝐑𝐈𝐄̂𝐍𝐆. GIAO THÔNG: Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̣𝐚 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐭𝐨̛́𝐢 đ𝐚̂́𝐭, 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜, 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐥𝐨̛̣𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧. 𝐍𝐚̆̀𝐦 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐫𝐮̣𝐜 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 ...

– Địa chỉ: Khu phố Kim Điền, Thị trấn cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An. – Loại hình: Đất lúa. 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡: 𝐭𝐮̛̀ 𝟏𝟑𝟎 ~𝟏𝟒0𝐦𝟐 – Đường trước đất 2m. – Cách Ngã ba Tân Kim 500m, sát bên Hưng Long Bình Chánh. – Gần KCN Tân Kim, KCN Tân Kim mở rộng. – Nhiều ...

0932794979