BẤT ĐỘNG SẢN LONG AN > Sản phẩm > phước vĩnh tây

Hiển thị kết quả duy nhất

Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐚̂́𝐩 𝟐, 𝐱𝐚̃ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐕𝐢̃𝐧𝐡 𝐓𝐚̂𝐲, 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐂𝐚̂̀𝐧 𝐆𝐢𝐮𝐨̣̂𝐜, 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐀𝐧. 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡: đ𝐚̂́𝐭 𝐯𝐮̛𝐨̛̀𝐧 𝟏𝟑𝟖𝟒𝐦² đ𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐨̂̉ 𝐜𝐮̛ 𝐜𝐮̛ 𝟐𝟗𝟔𝐦², đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐚̂́𝐭 𝟐,𝟓𝐦 𝟏𝐓𝐘̉ 𝟕𝟎𝟎𝐭𝐫 𝑪𝒂𝒍𝒍/ 𝒁𝒂𝒍𝒐: 𝟬𝟵𝟯𝟮 𝟳𝟵 𝟰𝟵 𝟳𝟵 𝐀.𝐓𝐡𝐚̣̂𝐭

0932794979